stargate transmissions of light

a day with the ascended Masters and the Starcouncils of Light

Een workshop met de Stargate betekent het beleven van andere dimensionale werkelijkheden. De Stargate is een uit meerdere heilige geometrieën opgebouwde vorm. Het is één van de toonaangevende hulpmiddelen die in deze tijd een snelle verruiming van het menselijk bewustzijn bevorderen en de laag van illusie helpt verwijderen tussen deze aarde ervaring en de herinnering aan ons goddelijke zelf. Waarmee de weg wordt vrijgemaakt naar een blijer en succesvol leven in het besef dat overvloed een bron binnen in ons is en niet buiten ons. Dat wij via positief denken en gerichte intentie actief ons leven kunnen veranderen en vormgeven. Dat wij cocreators zijn van onze eigen werkelijkheid en in groter verband van deze Wereld.

Eenmaal geactiveerd wordt met behulp van de Stargate,  een harmonisch multidimensionaal energie veld in de ruimte gebracht. Het ontspannen aanwezig zijn in dit hoogfrequente veld maakt, dat ook je eigen energetische vibratie via resonantie verhoogt. Hierdoor wordt  heling bevorderd van  uit balans zijnde systemen binnen je fysieke- en fijnstoffelijke lichamen. Verstopte energie van controle, angst en onzekerheid van de lagere chakras kan hierdoor transformeren. Fysieke onbalans kan spontaan helen. Maar vooral ook wordt door het harmoniëren van je eigen energie met deze hoger frequente energieën, het multidimensionale DNA in je cellen gereactiveerd en opent langzaam je Kwantum Zelf bewustzijn. De volgende natuurlijke stap in onze evolutie als mens waarvoor de  blauwdruk al klaar ligt in het DNA in onze cellen.

In het geactiveerde portaal wat we met onze gemeenschappelijke intentie activeren, worden we door de dag heen bijgestaan door liefdevolle vertegenwoordigers van Hoger Licht die vanuit hun dienstbaarheid aan de Aarde en alles wat daarop en daarin leeft, hun energie, kennis en Lichttechnologie aanbieden. Zo ontstaat er door de dag heen een fantastisch veld van diverse hoogfrequente energieën. Ik geef daarbij soms gechannelde informatie door, in woord of in geluid of Lichttaal, soms ontvangen we een activatie of heling via een in de ruimte gebrachte “chamber of Light” een Lichtgrit structuur waar de Arcturians veel mee werken. Wat er precies gebeurd in het moment, is ook afhankelijk van ons de aanwezigen in de kring. We verblijven de dag door in kortere- en langere meditaties in dit geactiveerde veld. Dit is de makkelijkste manier om je open te stellen en te kunnen ervaren wat de verschillende specifieke energie signaturen met je doen.

Alles wat in het veld komt is onvoorwaardelijk liefhebbend en van het hoogste Licht en de ervaring leert, dat dit voor de aanwezigen voelbaar en waarneembaar is op een letterlijk hartverwarmende manier. In het veld kan alleen dat komen, wat van het hoogste Licht is en met de beste bedoelingen voor het hoogste goed van allen aanwezig. In het portaal  delen we energie met  de Geascendeerde Meesters, de Engelen, en hoger ontwikkelde Sterren civilisaties, zoals o.a. de Pleiadians, de Arcturians, de Hathors.  Altijd 5e dimensie bewustzijn of hoger en daarmee onvoorwaardelijk liefhebbend, diensbaar en van een hoogontwikkeld bewustzijn en ethische moraal.

Alles wat je praktisch voor deze groeistappen en cadeautjes van Licht hoeft te doen is lekker te ontspannen, te ervaren en met een open instelling in de door mij geleide meditaties mee te gaan. Deze dag is voor iedereen geschikt die zich hierdoor aangetrokken voelt.

De meest gemelde ervaringen na een Stargate Transmissions of Light dag  beschrijven een gevoel van optimale ontspanning, geluk, transformatie en een waarneembare frequentie verschuiving.  Voor velen is dit een eerste of verdere kennismaking met hun hogere bewustzijn, dit openbaart zich in subtiele fysieke ervaringen of het zien van beelden, kleuren of misschien als je derde oog al wat meer geactiveerd is in het zien van de Lichtwezens die met ons de energie van de dag maken. Deze ervaring zal je inzicht in wie wij als mens in groter kosmisch verband zijn verruimen.

Deze workshop geef ik in Centrum Djoj in Rotterdam. Meer informatie vind je op hun site en daar kun je je ook inschrijven. Voor de data zie de agenda op deze site

“Know, O man, that Light is thine heritage. Know that darkness is only a veil. Sealed in thine heart is brightness eternal, waiting the moment of freedom to conquer, waiting to rend the veil of the night. Forth then learning that man is truly space-born, a Sun of the Sun, a child of the Stars.”

From the Emerald Tablets of Toth the Atlanthian

Spread the word