JANNA HOPMAN / THE STARGATE EXPERIENCE / HOME

Hartelijk welkom op mijn site.

(please scroll down for ENGLISH translation)

Hier vind je informatie over het interdimensionale Stargate portaal , samenwerking met Galactische civilisaties, het multidimensionale DNA in onze cellen en de evolutie stap die wij als mens aan het maken zijn naar een hogere staat van bewustzijn. Een natuurlijk evolutieproces aangestuurd door een in ons lichaam ingebouwde blauwdruk voor hoger potentieel. 

Ik ondersteun mensen bij hun transformatie proces en spiritueel ontwaken door het aanbieden van persoonlijke coaching sessies, workshops en lichtwerkers support groepen.  

Onder het kopje “over mij” vind je informatie over mij en mijn persoonlijke team van hoger dimensionale gidsen. De Arcturians, de Hathors en de Pleiadians. Een jarenlange en liefdevolle samenwerking voor op mijn Licht pad. 

Wij zijn in deze tijden van verhoogde Lichttransmissies, samen met Moeder Aarde op weg in een bewustzijn evolutie. Een stille (r)evolutie die er uiteindelijk voor zal zorgen, dat we in vrijheid en met respect voor elkaar en onze prachtige planeet, onze werkelijkheid gaan vormgeven. We zijn met vele vrijwilligers in deze belangrijke tijd van transformatie geïncarneerd, om versneld te ontwaken en vast het pad te effenen voor de rest van ons menselijk collectief. 

Mijn missie en passie in dit leven is om een space holder, counscious channel en wisdomkeeper te zijn, op weg naar dit nieuwe bewustzijn. 

In wens je mooie avonturen van herkenning op dit pad van ontwaken in je persoonlijke- en spirituele kracht.

Een liefdevol namaste voor jou

Janna

ENGLISH

Welcome beautiful Light, welcome to my site.

Here you will find information about the interdimensional Stargate portal I work with, cooperation with Galactic civilizations and ascended Masters of Light, the multidimensional DNA in our cells and the evolutionary step that we as humans are making to a higher state of consciousness.  A natural evolutionary process driven by a blueprint for higher potential built into our body.

In my work I support people in their transformation process and spiritual awakening by offering personal coaching sessions, workshops and Lightworker support groups. On Zoom and Skype and on location.

 Under the heading “about me” you will find information about me and my personal team of higher dimensional guides, the Arcturians, The Hathors and the Pleiadians. A loving collaboration for many years now on my own path of Light.

In these times of heightened Light transmissions and special planetary alignments, we are on the way, together with Mother Earth, in a consciousness evolution.  A silent (r)evolution that will ultimately ensure that we will shape our reality in freedom and with respect for each other and our beautiful living Planet.  We are incarnated with many volunteers in this important time of transformation to accelerate awakening and pave the way for the rest of our Human Collective. It is time for you to discover your true Self state and the special gifts you bring in, as your specific contribution to the puzzle that we together are creating as a Light Bearer Collective.

My mission and passion in this life is to be a space holder, counscious channel, teacher and wisdomkeeper for those who are on the way into this new consciousness.

 I wish you beautiful adventures of recognition on this path of awakening into your personal and spiritual strength.

A loving namaste for  you.

Janna

 

If you like me, like me 🙂