Please scroll down for ENGLISH translation.

Het is lastig om mijn werk voor te stellen in één term. Dus benoem ik maar even de verschillende aspecten die ik als vaardigheden in mijn werk inzet. Ik ben een ascentie coach, intuitief en empatisch, een telepathisch channel voor Galactische Sterren volken en geascendeerde Meesters, channel van helend geluid en lichttaal, regressie- en reïncarnatie therapeut, kunstenaar en docent in de beeldende vakken.

In mijn werk is het altijd mijn passie en missie geweest om mensen te verbinden met hun ware Zelf en authenticiteit. Hiervoor zet ik alle inzichten, intuïtieve verbinding en verworven vaardigheden tot mijn beschikking in om mensen de beste en lichtste versie van zichzelf te laten worden en hen te helpen op te ruimen wat hierbij nog in de weg staat. Op dit moment heb ik ruim 35 jaar ervaring in dit werk. Na een hbo-opleiding maatschappelijk werk ben ik begonnen met een studie aan het Mc. Kinnon Institute voor professioneel lichaamswerk en massage Oakland Californië en het opzetten van een eigen praktijk. Aangevuld met een studie voor regressie- en reïncarnatie therapeut. Ik ben getraind en ervaren in het werken met het Quantum-veld voor healing. (o.a. Matrix Energetics, Richard Bartlett) Ik heb vele jaren ervaring als docent in beeldende kunst en spiritualiteit. Steeds met hetzelfde doel, om mensen in hun ontwikkeling te ondersteunen hun authentieke kracht te vinden en hun zelftwijfel te overwinnen. Ik heb gestudeerd aan de Rietveld academie voor beeldende kunst en leef deze passie parallel aan mijn spirituele pad, ook al 25 jaar lang. Een goede training in creatief oplossing gericht denken en het manifesteren van intentie naar vorm.

Al van jongs af aan ben ik Intuïtief gevoelig en me bewust van de subtiele energiewezens en energieën om me heen. Geland in een omgeving die hier nog niet mee om kon gaan, zowel thuis als op school, was dit als kind lastig en was ik een beetje een stil kind met een hele grote binnenwereld. Vanaf mijn 15e jaar, tot nu toe, ben ik bewust op zoek gegaan naar spirituele informatie. Mijn eerste boeken die ik las gingen over Seth, gechannelde informatie door Jane Roberts, over een hoge dimensionale gids die vanuit zijn positie een beeld schetst over het leven hier op Aarde en daarbuiten. Vanaf die leeftijd heb ik dat pad nooit meer losgelaten en ben ik op zoek gegaan naar het begrijpen van het grotere plaatje en het herstellen van de verbinding met mijn hoger Zelfbewustzijn en het Godveld. Door boeken, een levenslang bijscholen met studies, cursussen en workshops en door het beoefenen van o.a. Kriya Yoga meditatie.

Terugkijkend ben ik dit pad nooit alleen gegaan en hebben mijn gidsen, alle specifieke informatie, leraren en krachtplekken op de wereld, zorgvuldig georkestreerd op mijn pad gebracht voor mijn ontwaken. Een ontwikkeling die altijd doorgaat. Het directe telepathisch contact met mijn Gidsen is hersteld en ik ben meer en meer in contact met verschillende aspecten van mijn Ziele Zelf. Het grote Lichtwezen wat we uiteindelijk allemaal zijn.

Ik ben een bewust channel voor mijn eigen team van gidsen. Delldie en het Arcturisch collectief van 63, Aliya en de Pleidian Council of Light, de Hathors en andere hogere dimensionale Lichtwezens en geascendeerde Meesters. Ik channel licht gecodeerd geluid en lichttaal, wat ik gebruik voor DNA- en chakra activering en transformatie van vastzittende energieën terug naar stromend. Vanuit ontwaakte Arcturiaanse herinneringen weet ik hoe ik moet werken met portals voor het transport van informatie en energie in het Quantum veld. Dit gebruik ik nu in het werk met de Stargate. Een multidimensionaal harmomisch grid systeem dat voor ons een hoogfrequent veld van energie in de ruimte faciliteert, waarbinnen we het werk van dat moment kunnen doen. De Stargate zelf is een complexe geometrische vorm die als focuspunt dient om dit multidimensionale energie veld in onze 3e dimensie realiteit te ankeren. Het werken binnen deze hoogfrequente energie maakt dat transformatie, activatie, het ontwaken van je multidimensionale DNA en heling sneller en makkelijker kan gebeuren.

Wanneer ik met iemand werk, krijg ik mijn informatie meestal via het hoger Zelf van de persoon met wie ik ben of van haar of zijn hoger dimensionale Gidsen. Daarnaast werk ik altijd in verbinding met mijn hoger Zelfbewustzijn en samen met mijn eigen team van gidsen. Zij dienen soms als een tussenpersoon voor de binnenkomende informatie of geven hun eigen inbreng vanaf hun punt van overzicht. Altijd integer, met het grootste respect voor de vrije wil van de betrokken persoon en met het stromen van veel onvoorwaardelijke liefde.

De sessies geef ik in mijn stilteruimte in Leiden, de workshops op diverse andere locaties.

Voor meer informatie over de individuele (Zoom) sessies, workshops en groepen die ik geef kun je klikken op deze linken.

Ik hoop dat dit je een indruk geeft van mij en het werk dat ik met veel plezier doe. Vanuit mijn hart een liefdevolle groet aan jou en ik hoop dat onze paden elkaar kruisen.  

ENGLISH

My profession is hard to sum up in one word. You could call me an ascension coach, multidimensional healer, intuitive, empath, channel and regression- and reincarnation therapist, artist and art teacher. When I am working, I am a mixture of some of the mentioned above.

I am what is called a star seed. I came into this life, still with a strong connection to the other dimensional planes of existence. Which resulted in me being an intuitive, and empathic child, perceptible to the subtle energies around me.  A quiet child on the outside with a rich inner life.                                                                                                                                          My life has been an accumulation of pursuing my spiritual development and my second passion as an artist. Throughout my profession up till now, I have shared the path of many people, as a teacher of visual arts and spirituality and as a therapist. Always with the same goal, to assist people in their personal- and spiritual development, to discover their authenticity and passions, to overcome self-doubt, to clear themselves of negative mind programming and old emotional trauma. These days also to connect people to their higher evolutionary path and Guides. Work I love and feel privileged to do.

My Earthly education began with a bachelor’s degree in social work, followed by a study at the Mc. Kinnon Institute for professional bodywork and massage, Oakland California. Followed by an education in regression- and reincarnation therapy. I opened my own practice, and this enabled me to go to the Rietveld art academy in the evening. I worked as an artist and teacher of art for many years. Meanwhile continuing my spiritual path of development while doing Kriya yoga meditation and by taking courses and workshops in Quantum healing (Richard Bartlet), learned how to channel from Solara An Ra, learned about sacred sound and the Hathors from Tom Kenyon. Learned about the workings of the mind from Joe Dispenza, Lynn mc Taggart about “the Field” and the interconnectedness of all life, Drunvalo Melchizedeck about the Merkabah and opening the higher heart, my Arcturian memories of working with portal technology kicked in when I took a few workshops with Prageet Harris and the Stargate,  and I did my share of travel to the power places on Earth, like Sedona and Egypt, that still hold the codes for awakening within the temple walls

As part of my awakening, I reconnected with my extra-terrestrial guides, and my work now is done in co-creation with them. Like a lot of the benevolent Galactics that are surrounding Earth currently, their mission is to assist humanity and our conscious Planet, through this time of big transformation. My inner circle of guidance is, Aliya of the Pleiadian Council of Light (my higher Self), Delldie and the Arcturian collective of 63 members, and the Hathors.  I channel them and bring in information, light encoded sound and light language.  I also work with higher dimensional portals. Conscious constructs used for the transportation of Light and information and for the creation of a higher frequency space to work within.

Such a portal, “the Stargate” is invited into the space we work in, with our combined intention when doing a session, gathering of a group or within the workshop space. With a skype session we set this space and Stargate portalfield, within the quantum field. Simply experiencing and basking ourselves within the higher dimensional frequencies of this field, harmonises and raises our own frequency. Higher dimensional Beings, ascended Masters and collectives from the Light Alliances, Federations and Councils of Light are regular visitors in the “Transmissions of Light” workshops and Lightworker ascension groups I host. They bring in their gifts of Light for us to gently open our perception to extra-terrestrial contact, they bring in healing and assist in our DNA/blueprint activation.

Looking back, I have never gone this path alone and have always felt and known the existence of my Guides to some extent. They have lovingly assisted in my awakening.  By guiding me to information, teachers and power places on Mother Earth, to awaken my memories of Soul Self and the opening of my telepathic ability for communication.

Thank you for the interest in my story. I hope our paths will cross somewhere. May your life be filled with blessings and love