MAANDELIJKSE STARGATE TRANSMISSIONS OF LIGHT AVONDEN

De Stargate Transmissions of Light groepen zijn bedoeld als thuishaven groepen voor Lichtwerkers, mensen die spiritueel aan het ontwaken zijn. Waar je gevoed wordt met bewustzijnverruimende inzichten en ervaringen en je mee kunt trillen in hoogfrequente energie voor het ontwaken van je spiritueel- en multidimensionaal bewustzijn.

Wij zijn met velen in deze speciale tijd op Aarde geland om als eerste op dit pad ontwaken. Wij zijn degenen die zich vrijwillig hebben aangemeld om in deze roerige tijden van de ascensie van Moeder Aarde, dienstbaar te zijn en het pad te effenen en te helpen de nieuwe formats van bewustzijn te creëren. Voor Haar ondersteuning en voor het ontwaken van het collectief bewustzijn van onze soort. Wij openen het eerst in dit nieuwe en ongrijpbare ervaren, wat niet aan de wetten van de vaste stof en deze derde dimensie voldoet en waar geen handleiding voor is. Vaak voelen we ons daarbij een beetje “de vreemde eend” in de bijt en zijn er weinig mensen in onze dagelijkse omgeving met soortgelijke interesse en beleving. Het is daarom fijn om een vaste groep mensen om je heen te krijgen met deskundige en ervaren begeleiding, waar je deze aspecten van jezelf gespiegeld ziet en verder kunt ontwikkelen. Mensen die net als jij in een spiritueel transformatieproces zitten.

Gelukkig hoeven we deze transformatie niet alleen te doen. Als “groundcrew” krijgen we ontzettend liefdevolle Lichthulp aangereikt vanuit de hogere dimensies. Wat ervoor zorgt dat we versneld en zo zacht mogelijk door deze transformatie heen gaan. Voor het integreren van ons Hoger Zelf bewustzijn, het vergroten van ons Lichtlichaam bewustzijn en het activeren van ons 12 chakra systeem. Een geleidelijk proces dat in een rustige opbouw en met tijd voor integreren van het nieuwe moet gebeuren.

Net als in de workshops en de sessies, zullen we begeleid worden met wat in het moment het meest behulpzaam of nodig is. Aangepast aan de personen die op dat moment aanwezig zijn. We mediteren binnen het geactiveerde Stargate veld, een multidimensionaal bewust en interactief veld van energie. Dit veld van hogere trilling, versterkt het zelfhelend vermogen en brengt je eigen energie, fysiek, emotioneel en psychisch meer in balans.

Het geactiveerde veld van de Stargate werkt als een portaal, een makkelijker doorgang naar de hogere frequenties van de andere dimensies.  Bij deze Stargate meditaties worden altijd onze eigen gidsen en andere gidsen van hoger Licht uitgenodigd hun specifieke energie en verschijningsvormen van Licht in het Veld te brengen. Sommige mensen nemen dit helder waar. De meeste aanwezigen ervaren dit als een hele subtiele en prettige veranderingen van energie in zichzelf en in de ruimte.

De Lichthulp die wij in het portaal uitnodigen is altijd van een hoogontwikkeld bewustzijn, 5e dimensie en hoger en dienstbaar vanuit onvoorwaardelijk liefde en respect voor onze vrije wil beschikking. Ons stadium van ontwikkeling als menselijk ras, vele stappen vooruit. Regelmatig mogen wij vertegenwoordigers ontvangen vanuit het Engelenrijk, de geascendeerde Meesters en de Star Councils of Light. Moeder Maria is vanuit haar inbreng van onvoorwaardelijke liefde en het brengen van het Goddelijk vrouwelijk aspect erg verbonden met dit werk. Maar ook Jesua (Jezus), Quan Yin, en velen meer. Daarnaast werken we veel met licht en geluid dragende frequenties van de Arcturianen, Pleiadiërs en de Hathors. Omdat zij mijn persoonlijke team van gidsen zijn. Maar ook met andere sterren familie.

Het bovenstaande klinkt misschien erg geavanceerd en nieuw voor je maar weet dat je bij de meditaties in kunt stappen op elk niveau. Wat ons bindt is ons spirituele pad. We zijn allemaal onderweg en zijn ergens begonnen. Tijdens de meditatie, geeft ik duidelijke informatie en begeleidende instructies waar je gewoon in kunt ontspannen en meedoen. We doen dit in de vorm van een langere meditatie omdat je daarmee je aandacht kunt richten op je binnenwereld en op je directe eigen ervaren. Weten brengt je in dit proces maar zover. Het gaat vooral om het zelf ervaren en wat er zonder veel moeite energetisch in harmonie gebracht of geactiveerd wordt in je fysieke en fijnstoffelijke lichamen.

Ik zorg voor een energetisch veilige omgeving, dat je goed geaard bent en begeleid je door de hele ervaring heen. Vanuit mijn functie als portaal wachter van de Stargate en vanuit mijn eigen levenslange ervaring als intuïtief gevoelige, healer, regressie- en reïncarnatie therapeut en telepathisch channel voor mijn eigen hogere aspecten van Zelf en andere liefdevolle Gidsen van hoger Licht.

Het deelnemen aan dit proces zal je kijk op je werkelijkheid verruimen naar een meer kosmische kijk op dit en andersoortig leven. Het zal je meer rust en ontspanning brengen. Het zal relativerend en verruimend werken op het omgaan met je dagelijkse beslommeringen en irritaties. Het zal je meer in contact brengen met het enorme Lichtwezen wat je in werkelijkheid bent en wat op dit moment een tijdelijk en fysiek lichaam bewoont waarin wij deze derde dimensie realiteit hier op Aarde leven.

Op dit moment zijn er drie vaste groepen, die inmiddels alweer een hele tijd, één maal in de maand bij elkaar komen in Leiden, op de 1e en 3e en 4e  woensdag van de maand. Op dit moment is hiervoor een wachtlijst, maar er is per seizoen ook wisseling.Als je geïnteresseerd bent kun je je van harte hiervoor opgeven via een mail naar stargatelightwork@gmail.com graag met vermelding van je mobiele nummer. Zodat ik je voor informatie en overleg kan bereiken als er weer een plekje vrij komt. 

Om een goeie indruk te krijgen van deze Stargate Transmissions of Light avonden, kun je ook een keer meedoen met de Stargate Transmissions of Light dag workshop in Centrum Djoj Rotterdam. Of een keer komen proeven op de open dagen van Centrum Djoj twee keer per jaar, waar ik altijd een gratis meditatie geef van een uur.

De avonden worden gegeven in mijn stilteruimte in het centrum van Leiden waar ook de grote Stargate staat en waar ik maximaal een groep van 10 mensen kwijt kan. De bijdrage voor deze groep is €75 voor het eerste blok van februari t/m juni en 75€ voor het tweede blok van september t/m januari. Juli en augustus zijn vakantiemaanden. Bij deelnemen ontvang je een mail met praktische informatie.

Ik zou het fijn vinden om je pad naar spirituele volwassenwording te mogen delen en ondersteunen.

Spread the word